Joaquim Conca i Grau

(Barcelona, 1943. Resident a Rubí desde 1944)Joaquim Conca forma part d´aquest grup de creadors visuals doblement vinculats a Eina, com a alumne i com a professor. 

Entre el 1991 i el 1994 va cursar a l´Escola diferents tallers de dibuix, pintura i cal.ligrafia i seminaris d´art i humanitats.


Després, del 1999 al 2005, va formar part de l´equip docent i es va ocupar d´un taller de dibuix dedicat a la descripció botànica. Es pot dir que l´interès de Joaquim Conca per la il.lustració botànica neix i es desenvolupa a Eina, esperonat, en gran manera, pels cursos del professor de dibuix i artista plàstic Patricio Vélez.


L´especialització de Conca en aquest camp i els seus anys de docència, li van permetre trasmetre i desplegar a l’Escola un procediment d´aprenentatge del dibuix a partir de  l’observació directe de les plantes.

Foto: Josep Mª Roset