L’observació i el traç. Dibuixos botànics. Joaquim Conca i Grau. Textos: Teresa Garnatje, Ángel Romo, Alfonso Susanna i Patricio Vélez.
Catàleg. Institut Botànic de Barcelona i Eina, Escola de Disseny i Art. 2008.

loiseleurii (Rovy) Taub

confusus Pugsley

Joaquim Conca va dibuixar la col.lecció de 56 espècies de narcisos silvestres al viver i al laboratori de l´Institut Botànic. Va ser un treball sistemàtic, realitzat durant els mesos de floració, de gener del 1997 a maig del 1998. Segons el director de l´Institut, per trobar un esforç similar i un treball tan complet sobre els narcisos cal remuntar-se molts anys enrere, a la gran obra il.lustrada de Haworth sobre les amaril.lidàcies, en el segle XIX.  El valor d`aquesta col.lecció està acreditat per la publicació d´una desena dels seus dibuixos a la revista internacional més important en el camp de la il.lustració botànica: la publicació britànica Curtis´s Botanical Magazine. A més a més, aquests dibuixos es van exposar, tot i que breument, durant el Segon Congrés Mundial de Jardins Botànics celebrat a Barcelona l´any 2004.