Il·lustracions de la vegetació autòctona de Rubí (Barcelona) durant l’any 2003.