Il·lustracions de diverses orquídies dibuixades a llàpis entre el 1995 fins al 2000.