Il·lustracions realitzades durant el viatge a l’Equador, 2009.