Fotografies de la rica i diversa vegetació de l’Equador.