Curs d’il·lustració botànica a la Facultad de Ciéncias Exactas i l’herbolari QCA de la Pontífica Universidad Católica del Ecuador, 2009.