Fotos: Jordi Gatell

Video: Luzinema

Fotografies i video on es mostra el procés de grabat.